Referenties

     Projectmanagement  & Advies

AANNEMERSBEDRIJVEN

Aannemersbedrijf wegenbouw:  

Calculatiewerkzaamheden, opstellen EMVI-plannen, tenderwerkzaamheden.

Aannemersbedrijf wegenbouw:  

Inventarisatie en advisering bedrijfsprocessen (calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering) en doorvoeren optimalisatie bedrijfsvoering.

Bouwbedrijf/projectontwikkelaar:

Ontwerp-, advieswerkzaamheden en begeleiding bouw- en woonrijpmaken nieuwbouwplan 52 woningen.

Aannemersbedrijf groenvoorziening/wegenbouw:

Contract- en Technisch manager UAV-gc Prestatiecontract Rijkswaterstaat.

Onderhoud nat areaal op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).

Aannemersbedrijf wegenbouw:

Opstellen Plan van Aanpak, Risico-inventarisatie en Risico-matrix voor diverse aanbestedingen.

Aannemersbedrijf groenvoorziening:

Verzorgen Introductiecursus UAV-gc, de impact op het bedrijf.

Aannemersbedrijf groenvoorziening:

Opstellen Plan van Aanpak ten behoeve van inschrijving op EMVI, inclusief controle aangeleverd bestek en bijlagen.


Aannemersbedrijf wegenbouw:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aannemersbedrijf groenvoorziening:

 

  

 

Aannemersbedrijf cultuurtechniek

 

 

Aannemersbedrijf GWW

 

Civieltechnische calculatiewerkzaamheden,

 

Opstellen Plan van Aanpak (EMVI),

 

Tender- en calculatiewerkzaamheden :

-   Gemeente Goes - A58-Goes, 

-   Provincie Noord-Brabant:: Randweg Gemert Noord-om,

-   Provincie Gelderland -  Aanleg fietspad Meteren *

-   Provincie Noord-Brabant,  Randweg Haps,

-   Gemeente Veldhoven :  Kempenbaan West

-   Gemeente Stein - Gebiedsgerichte Aanpak Urmond-Oost *

-   Provincie Gelderland: Rondweg Voorst 

-   Gemeente Oss - Bouwrijpmaken Piekenhoef*

-   Gemeente Veldhoven - Aanleg Zilverbaan *

-   Projectontwikkelaar - Bouwrijpmaken plan Mooijen te Oijen*

-   Bouwrijpmaken Nuenen -West bouwdeel C

-   Provincie Noord-Brabant - Reconstructie N612 Someren *

-   Provincie Noord-Brabant - Reconstructie N618 Schijndel-Boxtel *

-   Provincie Limburg  - N274 Onderbanken

-   Provincie Noord-Brabant- N69 Valkenswaard - Best Value Project

-   Gemeente Oss - Herinrichting Constantijnstraat e.o *

-   Gemeente Helmond - Bouwrijpmaken Hazenwinkel fase 1

-   Gemeente Echt-Susteren - Waterberging Bosweg te Sint Joost*

-   Provincie Noord-Brabant - Reconstructie N629 - Oosterhout

-   Gemeente Tilburg - aanleg fietsroute N261

-   Eindhoven Airport - Inrichting Voorterrein 

-   Provincie Noord-Brabant - Gebiedsontwikkeling Langstraat (GOL) -BVP

-   gemeente Sittard - Herinrichting winkelgebied den Tempel *

-   gem. Sittard/ WS Limburg - Corio Glana HL20

 

(* laagste)

 

Afgeronde en actuele Bouwteams :

- Wegenstructuur Eindhoven Noord West - gemeente Eindhoven

- Geluidwal en bouwrijpmaken Blixembosch Buiten - gemeente

         Eindhoven . 

- Hoogheemraadschap Rijnland - kadeverbetering Hogedijk - Aalsmeer

- POP3 Herstel Greveschutven e.o.  - Brabants Landschap

 

 

Opstellen werkomschrijving, raming  en aanbestedingsstukken ten behoeve van de terreininrichting van een schoolterrein en aanliggende parkeerplaats.

 

Opstellen Plan van Aanpak voor een RAW=onderhoudsbestek op beeldkwaliteit met EMVI-component.

 

Uitvoeren bedrijfscan op bedrijfsprocessen van acquisitie- calculatie-werkvoorbereiding- uitvoering-nacalculatie-nazorg tot en met financiƫle verwerking inclusief verbetervoorstellen voor rendemenstverhoging.

 

OPDRACHTGEVERS

Gemeente 's-Hertogenbosch:   

Contractmanager UAV-gc tijdens voorbereiding en uitvoering project 'Boschdijkstraat':

- Controle en advies aangeleverde contractstukken op volledigheid en juistheid.   

- Uitvoeringsbegeleiding en advisering op het gebied van UAV-gc.

Gemeente Heusden: 

(Technisch) advies inzake asfaltonderhoud 2015:

         - Advisering herstel asfaltschade wegen. 

OVERIGE BEDRIJVEN

Overslagbedrijf 

Projectbegeleiding (Inventariseren werkzaamheden en opstellen budgetraming) t.b.v. terreinontwikkeling voor ca. 5 ha. overslagbedrijf.


Afvoer 1500 ton  niet reinigbare grond


Inventarisatie bestaand rioolstelsel.

Begeleiding aanbestedingstraject nieuw terrein Overslagbedrijf

INTER AQUA ( zie nieuws)

Gemeente 

Advies en maatregelen om ijzerafzetting op natuursteen van een bestaande fontein tegen te gaan. 

Ingenieursbureau  
Aannemersbedrijf Wegenbouw

Advies en technische uitwerking van een watercirculatiesysteem in een vijver in de openbare  ruimte om de waterkwailiteit te kunnen waarborgen in 'droge' tijden. 


Engineering en aanleg vijververversingingsinstallatie ten behoeve van voorkomen Blauwalg

Inter Civiel         Kolgans 8         5221 GC        's-Hertogenbosch         Telefoon:   06 - 40 19 06 08        KVK:  61010634          email :   info@interciviel.nl