Diensten

     Projectmanagement  & Advies

DIENSTEN

Voor aannemersbedrijven:

 • Bedrijfs- en projectleiding
 • Ontwerp
 • Calculatie, inkoop, werkvoorbereiding, uitvoering, nazorg
 • Project- en tendermanagement
 • Interim-management
 • Contract-, technisch en projectmanager UAV-gc projecten (SCB)
 • Advies op het gebied van traditionele en moderne aanbestedingenVoor projectontwikkelaars:

 • Ontwerp, advies  en uitvoering van riolering, verhardingen en groenvoorzieningen voor bestaande en nieuwe projecten
 • Beheer en onderhoud bestaande terreinen 
 • Calculatie, inkoop, werkvoorbereiding, uitvoering, nazorg
 • Advies over inrichting nieuwbouwlokaties  met betrekking toe te passen materialen, afwatering en inrichting openbare ruimte


Voor opdrachtgevers en ingenieursbureaus:


 • Projectleiding, directie UAV, projectmanager UAV-gc
 • Advies over en begeleiding van (moderne) aanbestedingsvormen
 • Kostendeskundigheid en ramingen
 • Technisch advies en ontwerp
 • Controle juistheid bestekken, zowel technisch als administratief


Voor overige vragen of wensen inzake uit te voeren werkzaamheden kunt u altijd contact met ons opnemen, Wij komen graag met u in gesprek.

Inter Civiel         Kolgans 8         5221 GC        's-Hertogenbosch         Telefoon:   06 - 40 19 06 08        KVK:  61010634          email :   info@interciviel.nl