Match in de markt

     Projectmanagement  & Advies

MATCH IN DE MARKT


Match in de Markt is de afdeling waar Inter Civiel opdrachtgevers en specialisten met elkaar verbindt.


De arbeidsmarkt verschuift meer en meer naar flexibele inhuur. Match in de Markt zorgt ervoor dat er een match ontstaat tussen de opdrachtgever en de ervaren zelfstandig civieltechnische specialist. Daarbij zetten wij onze uitgebreide technische kennis én onze communicatieve kennis in.


Voor alle duidelijkheid, Match in de Markt is geen detacheringsbureau, wij zijn verbindend adviseur.


De zelfstandige en flexibele manager, specialist in zijn vak, neemt een steeds prominentere rol in op de arbeidsmarkt die onverbiddelijk naar het delen van kennis en ervaring beweegt.

Het grote voordeel van Match in de Markt voor de opdrachtgever is dat hij tijdelijk iemand in huis haalt die precies dat doet.
Wilt u wel eens wat meer weten over Match in de Markt of heeft u een specifieke vraag,

neem dan contact met ons op via info@interciviel.nl.


U kunt ook Twan van Berkom bellen op 06-40190608.
Om de goede match te kunnen maken, hebben wij van zowel onze opdrachtgevers als van de zelfstandigen een aantal zaken nodig.


Voor de opdrachtgevers zijn dit

  • een heldere functieomschrijving
  • de projectlokatie, werktijden en termijn van inhuur
  • het vereiste kennis- en opleidingsniveau en/of eventuele specialisatie
  • de start- en einddatum van het project


Voor de zelfstandig civieltechnische specialist zijn dit

  • een omschrijving van de functie(s) waarvoor u in aanmerking wenst te komen
  • een actueel CV
  • de beschikbare periode en gewenste regio


Inter Civiel         Kolgans 8         5221 GC        's-Hertogenbosch         Telefoon:   06 - 40 19 06 08        KVK:  61010634          email :   info@interciviel.nl